strzalka-wroc

 

Kurs wspinaczki sportowej- Wspinaczkowe ABC

Kurs ten jest przygotowaniem do samodzielnego wspinania w skałach na drogach obitych (wyposażonych w punkty asekuracyjne), jednowyciągowych z górną oraz dolną asekuracją.

Uczestnik kursu nie potrzebuje żadnego przygotowania oraz nie musi posiadać żadnego sprzętu wspinaczkowego z wyjątkiem butów wspinaczkowych.

Kurs wspinaczki sportowej przeznaczony jest dla osób początkujących powyżej 12 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnejzgodypodpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Założenia kursu:                                                                                                                             wspin jura 2

  • Poznanie sprzętu wspinaczkowego
  • Nauka techniki wspinania w różnych formacjach skalnych
  • Zakładanie stanowisk wspinaczkowych górnych
  • Nauka wspinania z dolną asekuracją
  • Nauka asekurowania partnera
  • Bezpieczny zjazd ze skały
  • Trudność drogi a umiejętności
  • Nauka podstawowych węzłów

 

Kursy wspinaczki odbywają się na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

 

GWARANTUJEMY DOBRĄ ZABAWĘ!

p16062013201924                                 p1606201380492